โรงเรียนอนุบาลปางมะค่ายินดีต้อนรับ

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ผลงานดีเด่น
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลการสอบระดับชาติ
เรื่องของครู
ผอ.ชวนคุย
 

 

     
 

"ในบ้านเมืองนั้น
มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้ง
หมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็น
คนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2512 

 
 
 
กิจกรรมวันไหว้ครูและวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันไหว้ครูและวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556

วันที่ 12 กรกฏาคม 2556   ผู้อ่าน [ 205 ] คน
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

วันที่ 12 กรกฏาคม 2556   ผู้อ่าน [ 197 ] คน
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2555   ผู้อ่าน [ 410 ] คน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 29 มิถุนายน 2555   ผู้อ่าน [ 434 ] คน
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 15 มิถุนายน 2555   ผู้อ่าน [ 393 ] คน
 
09 ธันวาคม 2554
375
15 กันยายน 2554
295
15 กันยายน 2554
317
15 กันยายน 2554
301
15 กันยายน 2554
335
08 มิถุนายน 2554
312
08 มิถุนายน 2554
310
         
 
 
         

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
 
 

Fucked BY Le ProfisSeur_Dz :* 

   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้